top of page

Δραματική Σχολή
"Βλαδίμηρος Καυκαρίδης"

Τετραετές Πρόγραμμα Σπουδών

"ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ" (4 ΕΤΗ - ΠΤΥΧΙΟ)"

(Το πρόγραμμα έχει υποβληθεί για επαναξιολόγηση στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Μέχρι την επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών, ισχύει η υφιστάμενη πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης)

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (4 ΕΤΗ - ΠΤΥΧΙΟ) έχει υποβληθεί για επαναξιολόγηση στον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ). Μέχρι την επαναξιολόγηση του προγράμματος σπουδών, ισχύει η υφιστάμενη πιστοποίηση από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης

Ο Κλάδος Σπουδών είναι Ακαδημαϊκός και η φοίτηση είναι υποχρεωτική και συνεχής. 

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 72 υποχρεωτικά μαθήματα.

Ο τίτλος που απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών είναι το Πτυχίο Υποκριτικής.

172021-23_edited.jpg

Δομή προγράμματος

Κατά τα τέσσερα έτη φοίτησης, οι σπουδαστές/στριες  θα λάβουν πρακτική και θεωρητική κατάρτιση μέσα από τα πιο κάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Υποκριτική: Αρχαίο Δράμα, Νεοελληνικό Θέατρο, Σύγχρονο Αμερικανικό και Αγγλικό Θέατρο, Θέατρο 17ου - 18ου αιώνα, Ψυχολογικό Δράμα, Επικό/Πολιτικό Θέατρο, Θέατρο του Παραλόγου/Σύγχρονο Θέατρο

 • Παράσταση

 • Σκηνοθεσία

 • Αυτοσχεδιασμός

 • Ορθοφωνία

 • Μουσική

 • Ρυθμολογία

 • Ρυθμός και Θεατρική Κίνηση

 • Κινητικές Πρακτικές και Χοροκίνηση

 • Παραδοσιακοί και Σύγχρονοι Χοροί

 • Ηθοποιός και Μάσκα

 • Μιμική, η τέχνη του κλόουν

 • Υποκριτική στην κάμερα Ι&ΙΙ

 • Σκηνική Μάχη

 • Ξιφασκία

 • Τεχνική Αλεξάντερ

 • Σκηνογραφία / Ενδυματολογία

 • Δραματολογία

 • Ιστορία Θεάτρου

 • Ιστορία της Τέχνης

 • Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου

 • Ιστορία Παγκόσμιας Λογοτεχνίας

 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία των Ομάδων

 • Θέατρο και Εκπαίδευση

 • Θεατρική Γραφή

 • Μακιγιάζ

 • Φωτισμός

 

Προϋποθέσεις εισδοχής

Στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος όσοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή οποιασδήποτε άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Δημοκρατίας.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται τον Ιούλιο εκάστου έτους, σε ημερομηνία που καθορίζει η Σχολή, ενώπιον της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων που αποτελείται από την Ιδιοκτήτρια της Σχολής, τον Διευθυντή της Σχολής, την Αναπληρώτρια Διευθύντρια, τον Διευθυντή Σπουδών και Καθηγητές της Σχολής. 

Τον Σεπτέμβριο διενεργούνται Εισαγωγικές Εξετάσεις, σε ημερομηνία που καθορίζει η Σχολή:

 • εάν, κατά την κρίση της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων, υπάρξει κατάλογος επιλαχόντων

 • εάν ο/η υποψήφιος/α δεν είχε υποβάλει αίτηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία του Ιουλίου, για εξαιρετικούς λόγους (υγείας, απουσίας στο εξωτερικό, εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας κλπ.). Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλει την Αίτηση του/της το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την Αίτηση.

Οι Εξετάσεις περιλαμβάνουν, όπως και τον Ιούλιο, τη Γραπτή και την Πρακτική Εξέταση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, ομιλούν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα, έχουν καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική παρουσία και έλαβαν σε καθένα από́ τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό́ πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Προοπτικές Καριέρας

Οι Απόφοιτοι/τες του Προγράμματος ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (4 ΕΤΗ - ΠΤΥΧΙΟ ) θα μπορούν:

 1. να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο ή στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακά προγράμματα.

 2. να εργασθούν:

 • Σε Θεατρικούς Φορείς με συνεχή ετήσια λειτουργία, Θεατρικές Ομάδες με συχνή καλλιτεχνική παρουσία και σε ανεξάρτητες θεατρικές παραγωγές

 • Σε Κινηματογραφικές Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

 • Ως Βοηθοί Σκηνοθέτες

 • Ως Σκηνοθέτες Θεάτρου

 • Σε Τηλεοπτικές Σειρές

 • Σε Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις

 • Σε Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Εκπομπές

 • Σε Παραστάσεις Stand Up Comedy/Bar Theatre

 • Ως εκπαιδευτές σε προγράμματα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 • Ως Εκπαιδευτές σε Παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια, εργαστήρια επαγγελματικής και Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες

 • Ως Θεατρικοί Παραγωγοί

 • Ως Συγγραφείς Θεατρικών Έργων και Τηλεοπτικών/Κινηματογραφικών Σεναρίων

 • Ως Ηθοποιοί Voice Over σε μεταγλωττισμένες σειρές

2062021-48.jpg

Δίδακτρα ανά έτος

Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων καταβάλλεται σε εννέα μηνιαίες δόσεις στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους. Η κάθε δόση εισπράττεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μηνός.

Ετήσια Δίδακτρα Τριετούς Προγράμματος Σπουδών: 

4.500 € (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 500 Ευρώ)

 

Τέλη Εγγραφής

€60 για το Α' Έτος μόνο 

350820169_217853567779192_6769954406250805044_n.jpg
bottom of page