top of page

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ
ΣΧΟΛΗ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΚΑΥΚΑΡΙΔΗΣ

3ετές Πρόγραμμα Σπουδών

"ΗΘΟΠΟΙΪΑ" (3 ΕΤΗ - ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ)" (Αξιολογημένος – πιστοποιημένος κλάδος από το Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης Πιστοποίησης - ΣΕΚΑΠ)

  • Facebook

Πρόγραμμα Σπουδών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΚΑΘΕ  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

Α’ ΕΤΟΣ

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Ι & ΙΙ  ΥΠΟ 111 & ΥΠΟ 121

Η υποκριτική είναι το κυριότερο μάθημα της Δραματικής Σχολής.

Με τη βοήθεια ενός συστήματος πρακτικών και ψυχοκινητικών ασκήσεων ο μαθητής ΜΑΘΑΙΝΕΙ – ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΕΙ και ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙ τα εκφραστικά του μέσα. Το βασικό Σύστημα που διδάσκεται στη Σχολή μας είναι το γνωστό παγκοσμίως, «Σύστημα Στανισλάβσκι».

Το μάθημα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Ι & ΙΙ υποδιαιρείται σε Υποκριτική Α, Β, Γ. 

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Α: ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (Αισχύλος)

Δραματουργική προσέγγιση στα έργα του Αρχαίου Δράματος. Μέσα από την επεξεργασία των κειμένων της Αρχαίας Τραγωδίας (ΑΙΣΧΥΛΟΣ) επιχειρούμε την ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ προσέγγιση και απόδοση ΡΟΛΩΝ και ΧΟΡΙΚΩΝ. Προσέγγιση της ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ στο ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ, μέσα από τα ερμηνευτικά κλειδιά που μας δίνει η ΠΟΙΗΤΙΚΗ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ αλλά και η σύγχρονη παραστασιολογική άποψη του Αρχαίου Δράματος, όπως αυτή εφαρμόζεται στο Ελληνικό και το Παγκόσμιο Θέατρο.

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Β: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ / ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Δραματουργική προσέγγιση στα έργα του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ και του ΝΕΟΛΛΗΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ. Μέσα από την επεξεργασία των κειμένων επιχειρούμε την ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ προσέγγιση και απόδοση ΡΟΛΩΝ. Προσέγγιση της ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ/ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ, μέσα από τα ερμηνευτικά κλειδιά που μας δίνει η σύγχρονη παραστασιολογική άποψη του Δημοτικού Τραγουδιού και του Ν/Ε Θεάτρου, όπως αυτή εφαρμόζεται στο Ελληνικό και το Παγκόσμιο Θέατρο.

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Γ: ΚΩΜΩΔΙΑ ΗΘΩΝ

Δραματουργική προσέγγιση στα έργα της ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΗΘΩΝ. Μέσα από την επεξεργασία των κειμένων επιχειρούμε την ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ προσέγγιση και απόδοση ΡΟΛΩΝ. Προσέγγιση της ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗΣ στην ΚΩΜΩΔΙΑ ΗΘΩΝ, μέσα από τα ερμηνευτικά κλειδιά που μας δίνει η COMMEDIA DE L’ ARTE και η σύγχρονη παραστασιολογική άποψη της ΚΩΜΩΔΙΑΣ ΗΘΩΝ, όπως αυτή εφαρμόζεται στο Ελληνικό και το Παγκόσμιο Θέατρο

 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ I & II  ΑΥΤ 112 & ΑΥΤ 122

Το μάθημα του αυτοσχεδιασμού ενεργοποιεί τη φαντασία και την ευαισθησία του φοιτητή ώστε να αποτελέσουν μια δημιουργική δύναμη.  Στόχος η συνειδητοποίηση της εκφραστικότητας του σώματος και η απόδοση συναισθημάτων μέσω αυτού. 

 

 

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ I & II  ΟΡΘ 113 & ΟΡΘ 123

Στόχος του μαθήματος η ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας, η ενσυνείδητη εκφορά του λόγου, με σκοπό να τον κάνει εκφραστικό και ζωντανό, χωρίς λάθη και ελαττώματα. Η  απάλειψη των ατομικών φωνητικών ατελειών, δηλαδή η απαλλαγή από τα εγγενή ή επίκτητα φωνητικά ελαττώματα.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ I & II ΜΟΥ 114 & ΜΟΥ 124

Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των φοιτητών/τριών μέσα από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές και εκτελεστές, να επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου σχέση με αυτή.

 

ΧΟΡΟΣ Ι - ΜΛΧ 119

Σκοπός του μαθήματος είναι ο συνδυασμός σε βασικές κινητικές δεξιότητες, η εκτέλεση ευρέως φάσματος ρυθμικών κινήσεων, η κατανόηση βημάτων μιας χορογραφίας, όπως επίσης και να καταφέρουν οι φοιτητές να αναπτύξουν αντιληπτικές και συντονιστικές ικανότητες, να γνωρίσουν το σώμα και τις δυνατότητες τους, να οικειοποιούνται και να εκμεταλλεύονται με ακρίβεια τον χώρο, τα σχήματα, να βελτιώνουν την πλαστικότητα του σώματος τους και τον προσανατολισμό τους, και να ελέγχουν καλύτερα την ενέργεια, την επικοινωνία, την ένταση, τη χαλάρωση και την ισορροπία τους.

Στο τέλος της χρονιάς οι φοιτητές θα έχουν γνώση και θα μπορούν να εκτελέσουν χορογραφίες πάνω σε διαφορετικά είδη χορών.

 

ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Ι & ΧΟΡΟΣ/ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ  ΚΙΝ 110 & ΚΙΝ 120

Σκοπός του μαθήματος είναι να διευρύνει τη δυνατότητα της επικοινωνίας και της έκφρασης μέσω ενός σώματος “ζωντανού” και λειτουργικού. Μέσα από τεχνικές του σωματικού θεάτρου οι φοιτητές ερευνούν, αναπτύσσουν και καλλιεργούν τη σχέση τους με το χώρο, το χρόνο, τη φόρμα, τη βαρύτητα, την ένταση και τη χαλάρωση. Με αυτοσχεδιασμούς και ειδικές ασκήσεις οδηγούνται στη βελτίωση της εκφραστικότητας όλων των μελών του σώματος, αυξάνουν τις συνειδητές επιλογές στην κίνηση και τη δράση και καλλιεργούν την οργανική σχέση της κίνησης με την αναπνοή, τον ήχο, το λόγο και το συναίσθημα.

 

ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι  ΔΡΑ 115

Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχαία τραγωδία, με ιδιαίτερη έμφαση στον Αισχύλο, στον Σοφοκλή και στον Ευριπίδη, με βάση την προσέγγιση του κειμένου και του κοινωνικό-πολιτιστικού περιβάλλοντος. 

Επίσης σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στην αρχαία και νέα αττική κωμωδία (Αριστοφάνης, Μένανδρος) με έμφαση σε ζητήματα πρόσληψης.  Αναφορά και σύνδεση θα πραγματοποιηθούν και μέσα από την εξερεύνηση του ρόλου της τελετουργίας στην εξέλιξη του δραματικού λόγου, με κεντρικό άξονα την εξέλιξη της αρχαίας τραγωδίας.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ I  ΙΣΤ 116 

Στόχος του μαθήματος μια πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης μέσω της μελέτης,παρατήρησης και αξιολόγησης των έργων διάφορων λαών και πολιτισμών. 

 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ – ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ I ΣΚΕ 126 

Το μάθημα έχει στόχο:

α) Μια πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με το μάθημα της  σκηνογραφίας  και τα εργαλεία της σαν κύρια μέθοδος της θεατρικής δημιουργίας.

β) τη γνώση και κατανόηση των εξελίξεων της σκηνογραφίας στο χώρο του θεάτρου. 

γ) Την κατασκευή Μακέτας Σκηνικού

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι  ΙΣΘ 125

Το μάθημα έχει διπλό στόχο:

α) Μια πρώτη εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους ιστοριογραφίας και τα εργαλεία της ιστορικής έρευνας στο συγκεκριμένο αντικείμενο και

β) τη γνώση και κατανόηση των ποικίλων εξελίξεων στο χώρο του θεάτρου.

Σκοπός του μαθήματος είναι, μέσω της κριτικής αποτίμησης των καλλιτεχνικών διεργασιών και αλλαγών, οι φοιτητές να έρθουν σε επαφή με διαφορετικές πολιτισμικές παραδόσεις και εποχές, να γνωρίσουν τους όρους και τρόπους της θεατρικής δημιουργίας και να αποκτήσουν μια πρώτη εικόνα των εφαρμογών και ερωτημάτων της ιστορικής έρευνας.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ I  ΙΣΚ 129

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά μορφικά χαρακτηριστικά της κινηματογραφικής ταινίας. Προσεγγίζοντας τον κινηματογράφο ως γλώσσα επιδιώκουμε να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο η εικόνα και ο ήχος εκπληρώνουν την βασική λειτουργία της αφήγησης. Συνεπώς, εστιάζουμε στα επιμέρους τεχνικά και αισθητικά ζητήματα, όπως η μιζανσέν, η φωτογραφία, το καδράρισμα, το μοντάζ και άλλα στοιχεία, προκειμένου στη συνέχεια να εξετάσουμε τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους μπορούν αυτά να μετασχηματιστούν σε κάθε ταινία.  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΚΑΘΕ  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

Β’ ΕΤΟΣ

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙΙ & IV  ΥΠΟ 211 & ΥΠΟ 221

Το μάθημα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ ΙΙΙ & IV  υποδιαιρείται σε Υποκριτική Α, Β, Γ. 

Η υποδιαίρεση γίνεται με βάση το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται: 

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Α: ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (Σοφοκλής)

Σκοπός η ολοκληρωμένη σπουδή του αντικειμένου σε πρακτικό και θεωρητικό επίπεδο που θα οδηγήσει τον φοιτητή και την ομάδα να οργανώσουν τον δικό τους ερευνητικό χώρο με βάση τις σύγχρονες εκφραστικές προσεγγίσεις του αρχαίου δράματος και να ασκηθούν σε αυτό.

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Β: ΕΛΙΣΑΒΕΤΙΑΝΟ ΘΕΑΤΡΟ

Στόχος του μαθήματος η εξάσκηση των φοιτητών στη δημιουργία συνθηκών εγρήγορσης απέναντι στα πάσης φύσεως ερεθίσματα που δίνονται από το εξωτερικό περιβάλλον, το σκηνικό χώρο και τους συμπαίκτες. Η διαρκής εγρήγορση αποτελεί τη βάση για τη δημιουργική σωματική παρουσία του ηθοποιού πάνω στη σκηνή. Οι φοιτητές εξασκούνται στο να καλλιεργούν συνειδητά και συστηματικά τις πέντε αισθήσεις με στόχο την αποφυγή της σκηνικής εσωστρέφειας. Μέσα από το μάθημα αυτό στόχος είναι οι φοιτητές να μάθουν να βρίσκονται διαρκώς εν εγρηγόρσει και να επινοούν συνεχώς συγκεκριμένα «σημεία αυτοσυγκέντρωσης» όχι στρέφοντας τον εαυτό τους προς τα μέσα (αυτό οδηγεί στην απομόνωση) αλλά μετατρέποντάς τον σε ευαίσθητο δέκτη της παραμικρής λεπτομέρειας του κόσμου που τους περιβάλλει. Θα πρέπει τέλος, είτε μιλούν είτε κινούνται, να μάθουν να είναι απολύτως συγκεκριμένοι στην απεύθυνση και στους στόχους τους. 

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Γ: ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ  

Το μάθημα στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στο έργο της ανάλυσης του κειμένου από την οπτική γωνία του ηθοποιού. Γίνεται μία πρώτη προσέγγιση της ρεαλιστικής παράδοσης του Στανισλάβσκι και του ψυχολογικού ρεαλισμού, δουλεύοντας πάνω σε αποσπάσματα θεατρικών έργων του σχετικού ρεπερτορίου.

 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ III & IV ΑΥΤ 212 & ΑΥΤ 222

 Οι Γνώσεις γίνονται βίωμα. Ο αυτοσχεδιασμός είναι μια αυθόρμητη, ελεύθερη διαδικασία δραματοποίησης. Έχει το πλαίσιο και την δομή ενός δραματοποιημένου έργου, τα οποία πρέπει να αναγνωρισθούν από τον φοιτητή.

Οι γνώσεις μουσικής, χορού, ποίησης, ζωγραφικής, γίνονται μέρος των αυτοσχεδιασμών και εξελίσσονται σε δραματοποιημένα σκετσάκια με βιωματικές εμπειρίες, μέσα από την στοχευόμενη αλλά ελεύθερη δράση, με απώτερο σκοπό το σημείο λήξης του αυτοσχεδιασμού.

 

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ III & IV ΟΡΘ 213 & ΟΡΘ 223

Συστηματική εκτέλεση ασκήσεων για την ανάπτυξη και τη σωστή λειτουργία της διαφραγματικής αναπνοής.

 Ασκήσεις των οργάνων αρθρώσεως (σαγονιού, χειλιών, γλώσσας κλπ.)

Στήριξη και τοποθέτηση της φωνής (Διάφραγμα, Συγκράτηση του αέρα, Κοιλιακή στήριξη, Πλευρική στήριξη, Πλήρης Διαφραγματική Στήριξη)

Συνδυασμοί φωνημάτων, ημιφωνημάτων, αφωνημάτων

Τεχνική του ψιθύρου

Συστηματική εκτέλεση φωνητικών ασκήσεων για την σωστή τοποθέτηση της φωνής ώστε να δυναμώσει, να αποκτήσει όγκο και έκταση καθώς και ποικιλία στο χρώμα.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ ΙΙΙ & IV ΜΟΥ 214 & ΜΟΥ 224

Στόχος του μαθήματος είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των φοιτητών/τριών μέσα από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου σχέση με αυτή.

Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα :  

1. Αντιλαμβάνεται της Μουσικές χρονικές Αξίες και την έννοια του ρυθμού. 

2. Διαβάζει μουσική παρτιτούρα. 

3. Έχει αναπτύξει φωνητική τεχνική. 

4. Είναι σε θέση να παρουσιάσει χορικά από έργα του Αρχαίου Δράματος

5. Έχει περάσει την διαδικασία της Σόλο Ερμηνείας.

 

ΧΟΡΟΣ/ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ & IV  ΚΙΝ 210 & ΚΙΝ 220

Στόχος του μαθήματος είναι να προετοιμάσει τους μαθητές της δραματικής τέχνης στο σώμα και στο πνεύμα για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των ρόλων που καλούνται να ερμηνεύσουν στα διάφορα είδη θεάτρου. 

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα :

1.  Έχει σωματική συνειδητοποίηση-γνώση του εαυτού στο φυσικό επίπεδο

2. Μαθαίνει μέσα από την μελέτη της κίνησης  τις απαιτήσεις του χορού της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας.

3. Θα έχει κατανοήσει τις έννοιες σώμα, χώρος, χρόνος, δυναμική και θα έχει κατακτήσει διαφορετικά είδη σωματικών εκφράσεων. 

 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II ΣΚΕ 216

Το μάθημα έχει σαν στόχο να αντιληφθεί ο φοιτητής τα στάδια που περνά το αντικείμενο για να γίνει θεατρικό.

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων ο φοιτητής θα είναι σε θέση να καταλαβαίνει την λειτουργία του αντικειμένου όταν αυτό είναι απομονωμένο από τις λειτουργίες του.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ II ΙΣΘ 215

Το μάθημα έχει διπλό στόχο:

α) την ανάλυση και το σχολιασμό αντιπροσωπευτικών δραματικών κειμένων,

β) τη μελέτη της εξέλιξης του θεάτρου ως καλλιτεχνικής μορφής και κοινωνικού φαινομένου την εποχή του νεοκλασικισμού και του διαφωτισμού.

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρακολούθηση της θεατρικής ζωής σε όλες τις εκφάνσεις της στις κυριότερες χώρες της Ευρώπης από τον 16ο μέχρι τα τέλη του 18ου αιώνα, των ρεπερτορίων και της δραματουργίας, της σκηνογραφίας και της διαμόρφωσης του σκηνικού χώρου, της υποκριτικής τέχνης, της πρόσληψης των θεατρικών έργων και των θεατρικών παραστάσεων, του θεσμικού πλαισίου της θεατρικής ζωής, σύγκριση θεωρητικών προσεγγίσεων κ.ά.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΙ ΙΣΚ 219 

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με την έννοια της «θεωρίας» και της μελέτης των βασικών θεωριών του κινηματογράφου που διατυπώθηκαν από τη δεκαετία του ’20 μέχρι περίπου τη δεκαετία του ’60. Ο προβληματισμός γύρω από το αν ο κινηματογράφος είναι τέχνη και υπό ποιες προϋποθέσεις εμφανίστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα πρώτα βήματα του νέου αυτού μέσου που εξακολουθεί να μας απασχολεί μέχρι τις μέρες μας. Μελετώντας μια σειρά από θεωρητικές απόψεις σχετικά με τη φύση, το ρόλο και τη λειτουργία του κινηματογράφου θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε την πολυπλοκότητα του μέσου και να ρίξουμε φως στα κεντρικά ζητήματα της θεωρίας του σινεμά.

 

ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ II ΔΡΑ 225 

Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με την εξέλιξη του θεάτρου την περίοδο του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης στη Δυτική Ευρώπη, μέσω της γνώσης των σημαντικότερων μορφών της θεατρικής τέχνης, οι οποίες συνιστούν και την αρχή του σημερινού δυτικού θεάτρου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ι 

ΣΝΛ 209

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με την περίοδο που εξετάζεται, συγκεκριμένα από τις πρώτες αρχές του 11ου  αιώνα  ως τα μέσα του 19ου. Για κάθε περίοδο αναφέρεται το ιστορικό της πλαίσιο, οι λογοτέχνες που την σφράγισαν και την ανέδειξαν με το έργο τους καθώς και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία αυτοί επηρεάστηκαν.

Επίσης η μελέτη του Κυπριακού Θεάτρου και πως αυτό αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε την περίοδο από το 1860 μέχρι και το 1960. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ ΙΙ ΙΣΤ 226

Στόχος του μαθήματος η μελέτη των περίοδων της Ιστορίας της τέχνης μέσα από την παρατήρηση και την αξιολόγηση των έργων των διαφόρων εποχών που εξετάζονται.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ  ΚΑΘΕ  ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ 

 

Γ’ ΕΤΟΣ

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ V & VI ΥΠΟ 311 & ΥΠΟ 321

Το μάθημα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ V & VI υποδιαιρείται σε Υποκριτική A, B, Γ. 

Η υποδιαίρεση γίνεται με βάση το ρεπερτόριο που χρησιμοποιείται:

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Α: ΑΡΧΑΙΟ ΔΡΑΜΑ (Ευριπίδης - Αριστοφάνης)

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με τις Αρχές της Κωμωδίας και τον διαφορετικό τρόπο σκηνικής ανάγνωσης, πρόσληψης και ερμηνείας του έργου του  Αριστοφάνη σε σχέση με την Τραγωδία και πιο συγκεκριμένα με το έργο του Ευριπίδη.

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Β: ΕΠΙΚΟ

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με την θεωρία του Μπέρτολντ Μπρεχτ ως το αντίθετο μοντέλο από αυτό του Στανισλάβσκι. Θα προσεγγίσουμε την υποκριτική λιγότερο από μια συναισθηματική – και κατ’ επέκταση ψυχολογική – πλευρά και περισσότερο με βάση την ικανότητα της υποκριτικής να αναδυκνύει κοινωνικές σχέσεις.  

 

ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ Γ: ΣΥΓΧΡΟΝΟ/ΠΑΡΑΛΟΓΟΥ

Το μάθημα έχει ως στόχο, οι φοιτητές να αποκτήσουν προσωπική αντίληψη της φιλοσοφίας και της αισθητικής του «Θεάτρου του Παραλόγου» και ιδιαίτερα της δραματουργίας του Ιονέσκο και του Μπέκετ. Τα έργα του «Παραλόγου», παρ' όλη τη δημοσιότητα και τη συχνή σκηνική τους παρουσίαση, γίνονται θύματα στερεότυπων και παρεξηγήσεων. Πολλοί τα θεωρούν αντι-θέατρο, ενώ είναι έργα, με έντονη θεατρικότητα, χωρίς κοινωνικοπολιτικές επιχειρηματολογίες. Επίσης οι φοιτητές θα εμβαθύνουν σε έργα της σύγχρονης δραματουργίας. 

 

ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ V & VI  ΑΥΤ 312 & 322

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η βιωματική γνώση της μεθόδου που προτείνει το Σύστημα Στανισλάβκι (ψυχοσωματική) μέσω των δράσεων και των ενεργειών που εμπεριέχουν κίνητρο και στόχο, προχωρούμε σε ασκήσεις αυτοσχεδιασμού για να έρθουμε σε άμεση επαφή με όλα τα στοιχεία της μεθόδου.

Στόχος είναι η εξάσκηση και εξέλιξη – ανάπτυξη των αυτοσχεδιαστικών ικανοτήτων των σπουδαστών (αυτοσχεδιαστικά παιχνίδια-ασκήσεις όπως playback, devising theater, αυθόρμητος αυτοσχεδιασμός, αυτοσχέδιος λόγος, πλάθοντας μια ιστορία, ένα παραμύθι ή αναπαράγοντας ένα κείμενο μια εικόνα, μια ζωγραφιά κ.τ.λ.).

Το μάθημα πρέπει να οδηγεί τους φοιτητές σε μια κριτική και πολύπλευρη γνώση και αισθητική για την ζωντανή δημιουργία του αυτοσχεδιασμού, ως κύριο εργαλείο για την δημιουργία ενός χαρακτήρα ή ακόμα και μιας παράστασης.

Επιπλέον το μάθημα στοχεύει στη δημιουργία ενός πρακτικού λεξιλογίου για την μελέτη και την ανακάλυψη χαρακτήρων και την ανάλυση θεατρικών έργων. 

Τα μαθήματα αρχίζουν με αφύπνιση του σώματος, χαλάρωση και συγκέντρωση. Σε κάθε μάθημα θα παραδίδονται δύο ασκήσεις αυτοσχεδιασμού και ένα θέμα για να παίρνουν σπίτι για αυτοσχεδιαστική εργασία. Παρουσιάσεις της δουλειάς με σχόλια από όλη την ομάδα με την σωστή καθοδήγηση του καθηγητή.

Οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και να έχουν το θάρρος και την δύναμη που χρειάζεται η έκθεση τους στην σκηνή. Ομάδα και άνεση, εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ομάδα είναι στόχος του μαθήματος γιατί το θέατρο είναι πρωτίστως ομαδική δουλειά.

 

ΟΡΘΟΦΩΝΙΑ V & VI  ΟΡΘ 313 & 323

Στόχος του μαθήματος η ολοκλήρωση της  τεχνικής για τον έλεγχο της αναπνοής, τη σωστή άρθρωση και την ορθοφωνητικά τοποθετημένη φωνή. Η ορθή προφορά της ελληνικής γλώσσας, η ενσυνείδητη εκφορά του λόγου, με σκοπό να τον κάνει εκφραστικό και ζωντανό, χωρίς λάθη και ελαττώματα. Η  απάλειψη των ατομικών φωνητικών ατελειών δηλαδή η απαλλαγή από τα εγγενή ή επίκτητα φωνητικά ελαττώματα.

 

ΜΟΥΣΙΚΗ V & VI ΜΟΥ 314 & 324

Σκοπός του μαθήματος της Μουσικής είναι η μουσική ανάπτυξη όλων των φοιτητών/τριών  μέσα από εμπειρίες, οι οποίες εδραιώνουν τις δεξιότητες, τις γνώσεις, τις στάσεις και τις συμπεριφορές τους, έτσι ώστε, με την ενεργητική συμμετοχή τους ως ακροατές, εκτελεστές και συνθέτες, να επικοινωνούν μέσω της μουσικής και να οικοδομούν μια δημιουργική διά βίου σχέση με αυτή.

 

ΧΟΡΟΣ/ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑ V & VI  ΚΙΝ 310 & ΚΙΝ 320

Εμβάνθυνση στη Κινησιολογία. Δημιουργία και εξέλιξη κίνησης, τύποι, επίπεδα, και άξονες κίνησης. Μέθοδοι ανάλυσης κίνησης.

Κατασκευή και υλικά αρθρώσεων. Είδη και λειτουργία αρθρώσεων, κινητικές αλυσίδες.

Δομή σκελετικού μυός, είδη μυϊκών ινών, κινητική μονάδα, αρθρικοί και τενόντιοι υποδοχείς, βασικές αρχές μυϊκής συστολής και χάλασης.

Αλληλοεπίδραση μηχανικών και φυσιολογικών παραγόντων στη μυϊκή λειτουργία.

Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της ωμικής ζώνης.

Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της ωμικής ζώνης.

Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες της περιοχής του αγκώνα.

Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων της

περιοχής του αγκώνα.

Δομική κατασκευή οστών, περιγραφή αρθρώσεων και μύες των αρθρώσεων του

καρπού και άκρας χείρας.

Αρθροκινηματική, κινηματική, κινητική και παθομηχανική των αρθρώσεων του καρπού και άκρας χείρας.

Ανάλυση σύνθετων φυσιολογικών κινήσεων.

Ανάλυση σύνθετων παθολογικών κινήσεων.

Λέξεις Κλειδιά: Κινητική, κινηματική, οστεοκινηματική, αρθροκινηματική, είδη αρθρώσεων, μυϊκή λειτουργία, ωμική ζώνη, αγκώνας, άκρα χείρα.

ΔΡΑΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΙΙΙ  ΔΡΑ 315

Ο στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στα βασικά στοιχεία, στις εξελίξεις και στους προβληματισμούς ως προς το παγκόσμιο θέατρο του 20ου αιώνα  και να τους εξοικειώσει με αντιπροσωπευτικά έργα του αιώνα αυτού, ώστε να αναδειχθεί η αξία και η πρωτοτυπία τους στην εξέλιξη του παγκόσμιου δράματος. Η ανάλυση αυτή δίνει το βάρος της στη συσχέτιση των έργων με τα ευρωπαϊκά αισθητικά- καλλιτεχνικά κινήματα, όπως εφαρμόστηκαν στο θέατρο, όπως ο ρομαντισμός, ρεαλισμός, ο νατουραλισμός και ο συμβολισμός, ή στην ένταξή τους σ’ αυτά. Τελικός στόχος είναι η αυτενέργεια των φοιτητών και η εξάσκηση στη δημιουργική ανάλυση θεατρικών έργων, αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης σε σχέση με τα ζητήματα του παγκοσμίου θεάτρου. 

Το μάθημα συνεχίζει έχοντας στόχο να παρουσιάσει τις βασικότερες τάσεις στη μεταπολεμική ευρωπαϊκή και αμερικανική δραματουργία, εστιάζοντας στην ανάλυση επιλεγμένων έργων από αντιπροσωπευτικούς συγγραφείς, τοποθετώντας τα ταυτόχρονα στο αισθητικό και ιστορικό τους περιβάλλον. Το μάθημα αυτό στοχεύει στην ειδική κατάρτιση των φοιτητών/τριών ως προς  τον  «κανόνα» του νεότερου και σύγχρονου  ξένου δραματικού ρεπερτορίου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙ ΣΝΛ 309

Στόχος του μαθήματος η εξοικείωση των φοιτητών με την περίοδο που εξετάζεται, συγκεκριμένα  από τα μέσα του 19ου αι. ως τις αρχές του 21ο αι. Για κάθε περίοδο αναφέρεται το ιστορικό της πλαίσιο, οι λογοτέχνες που την σφράγισαν και την ανέδειξαν με το έργο τους καθώς και τα λογοτεχνικά ρεύματα από τα οποία αυτοί επηρεάστηκαν.

Επίσης η μελέτη του Κυπριακού Θεάτρου και πως αυτό αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε την περίοδο από το 1960 - Σήμερα.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ III  ΙΣΤ 316

Στόχος του μαθήματος η μελέτη των περίοδων της Ιστορίας της τέχνης μέσα από την παρατήρηση και την αξιολόγηση των έργων των διαφόρων εποχών που εξετάζονται.

 

ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑ/ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ III ΣΚΕ 326

Η σκηνογραφία σαν κύρια μέθοδος της θεατρικής δημιουργίας. Ο ηθοποιός πρέπει να αντιληφθεί την χρησιμότητα του χώρου και του χρόνου για να δημιουργήσει και να γράψει σκηνές. Το μάθημα προσφέρει μια βασική εισαγωγή με επίκεντρο τον ηθοποιό σαν βασικό συντελεστή στην πράξη της σκηνογραφίας. 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΑΤΡΟΥ ΙΙΙ ΙΣΘ 325

Σκοπός του μαθήματος είναι η μελέτη των εξελίξεων στο χώρο του παγκοσμίου θεάτρου και οι επιμέρους τάσεις της ευρωπαϊκής αβανγκάρντ τον 20ο αιώνα: ο Φουτουρισμός και η ρωσική πρωτοποριακή σκηνή, η εισβολή του Παραλόγου και το κίνημα του Νταντά (Ντανταϊσμός), ο Σουρεαλισμός και το Θέατρο της Σκληρότητας, η διαμόρφωση και ακμή του Εξπρεσιονισμού, το Επικό Θέατρο.

Επίσης θα εξεταστούν τα σημαντικότερα σκηνοθετικά ρεύματα που διαμόρφωσαν τη θεατρική σκηνή καθ’ όλο τον 20ο αιώνα και οι σημαντικότερες θεωρίες πάνω στην υποκριτική τέχνη και τη δημιουργικότητα του ηθοποιού κατά τον 20ο αιώνα.

 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΙΙΙ ΙΣΚ 329

Τα βασικά ερωτήματα που θέτει το μάθημα είναι: α. οι αλλαγές στην παραγωγή, διανομή, και τεχνολογία του κινηματογραφικού μέσου από το 1960 έως σήμερα, β. οι επιπτώσεις των ιστορικών, κοινωνικοοικονομικών και πολιτικών συνθηκών στην παραγωγή και διανομή κινηματογραφικών ταινιών και γ. η επιρροή των διεθνών κινηματογραφιών στο σύγχρονο κινηματογράφο, πώς ορίζονται και πώς εξελίσσονται τα φιλμικά είδη.

Επικοινωνία:

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, παρακαλώ μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. 

Λέανδρος Ταλιώτης - Διευθυντής Σπουδών | τηλ.99852609

Ζήνα Καυκαρίδη - Υπεύθυνη Γραμματείας |  τηλ. 22318128

 

Email:  vl.kafkaridesdramaschool@outlook.com.gr 

                                                                        Fax: 22493450

bottom of page