top of page

Δραματική Σχολή
"Βλαδίμηρος Καυκαρίδης"

Τριετές Πρόγραμμα Σπουδών

"ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ" (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, 3 ΕΤΗ)"

(Αξιολογημένο – Πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών από τον αρμόδιο Φορέα Δ.Ι.Π.Α.Ε)

Το Πρόγραμμα

Το πρόγραμμα ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ, 3 ΕΤΗ) είναι αξιολογημένο και πιστοποιημένο από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας  της Ανώτερης Εκπαίδευσης (Δ.Ι.Π.Α.Ε).

Ο Κλάδος Σπουδών είναι Επαγγελματικός και η φοίτηση είναι υποχρεωτική και συνεχής. 

Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε χειμερινό και σε εαρινό ακαδημαϊκό εξάμηνο. Οι σπουδές διαρκούν 6 εξάμηνα και περιλαμβάνουν 42 υποχρεωτικά μαθήματα.

 Ο τίτλος που απονέμεται μετά από επιτυχή συμπλήρωση των σπουδών είναι το Ανώτερο Δίπλωμα Υποκριτικής.

354553441_764416289026271_7701473850763474914_n.jpg

Δομή προγράμματος

Κατά τα τρία έτη φοίτησης, οι σπουδαστές/στριες  θα λάβουν πρακτική και θεωρητική κατάρτιση μέσα από τα πιο κάτω υποχρεωτικά μαθήματα:

 

 • Υποκριτική: Αρχαίο Δράμα, Νεοελληνικό Θέατρο, Σύγχρονο Αμερικανικό και Αγγλικό Θέατρο, Θέατρο 17ου - 18ου αιώνα, Ψυχολογικό Δράμα, Επικό/Πολιτικό Θέατρο, Θέατρο του Παραλόγου/Σύγχρονο Θέατρο

 • Αυτοσχεδιασμός

 • Ορθοφωνία

 • Μουσική

 • Χορός / Κινησιολογία 

 • Σκηνογραφία / Ενδυματολογία

 • Δραματολογία

 • Ιστορία και Θεωρία Θεάτρου

 • Ιστορία της Τέχνης

 • Ιστορία και Θεωρία Κινηματογράφου

 • Ιστορία Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

 

Εξωτερικές Μετεγγραφές 

Στη Σχολή μπορούν να γίνουν μετεγγραφές φοιτητών/φοιτητριών και αποφοίτων τριετούς φοίτησης μόνο από ισόβαθμες και αναγνωρισμένες Δραματικές Σχολές ύστερα από κατατακτήριες εξετάσεις και εφόσον πληρούν τα κριτήρια αξιολόγησης.

Δικαίωμα αίτησης έχουν πρόσωπα που φοιτούν ή φοίτησαν σε ίδρυμα ανώτερης εκπαίδευσης που είναι αναγνωρισμένο επίσημα στη χώρα στην οποία λειτουργεί ή/και από κλάδο σπουδών που έχει τύχει αξιολόγησης/πιστοποίησης στη χώρα στην οποία λειτουργεί.

Ο/Η υποψήφιος/α για μετεγγραφή δικαιούται να υποβάλει αίτηση μετά την ολοκλήρωση του πρώτου εξαμήνου και μέχρι το τέλος του τέταρτου εξαμήνου σπουδών του/της στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης.

Για αίτηση μετεγγραφής απαιτείται μέσος όρος βαθμολογίας τουλάχιστον “6,5/10” στο εκπαιδευτικό ίδρυμα προέλευσης. Νοείται ότι ο/η υποψήφιος/α για μετεγγραφή θα έχει επιτύχει σε τουλάχιστο 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

353845575_759321959535704_1689410685177465273_n.jpg

Προϋποθέσεις εισδοχής

Στις εισαγωγικές εξετάσεις μπορούν να λάβουν μέρος όσοι κατέχουν Απολυτήριο Λυκείου ή Εξατάξιου Γυμνασίου ή οποιασδήποτε άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής που αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Δημοκρατίας.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις διενεργούνται τον Ιούλιο εκάστου έτους, σε ημερομηνία που καθορίζει η Σχολή, ενώπιον της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων.

Τον Σεπτέμβριο διενεργούνται Εισαγωγικές Εξετάσεις:

 • εάν, κατά την κρίση της Επιτροπής Εισαγωγικών Εξετάσεων, υπάρξει κατάλογος επιλαχόντων

 • εάν ο/η υποψήφιος/α δεν είχε υποβάλει αίτηση μέσα στην καθορισμένη προθεσμία του Ιουλίου, για εξαιρετικούς λόγους (υγείας, απουσίας στο εξωτερικό, εκπλήρωσης στρατιωτικής θητείας κλπ.). Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να υποβάλει την Αίτηση του/της το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου, προσκομίζοντας τα ανάλογα δικαιολογητικά. Η Επιτροπή Εισαγωγικών Εξετάσεων διατηρεί το δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίψει την Αίτηση.

Οι Εξετάσεις περιλαμβάνουν, όπως και τον Ιούλιο, τη Γραπτή και την Πρακτική Εξέταση. Τα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων.

Επιτυχόντες θεωρούνται αυτοί που έχουν ουσιαστικά προσόντα θεατρικής τέχνης, ομιλούν άπταιστα την Ελληνική γλώσσα, έχουν καλή άρθρωση και καθαρότητα φωνής, εκφραστικότητα και σκηνική παρουσία και έλαβαν σε καθένα από́ τα εξεταζόμενα μαθήματα τουλάχιστον το βαθμό́ πέντε (5) στη δεκάβαθμη κλίμακα.

Προοπτικές Καριέρας

Οι Απόφοιτοι/τες του Προγράμματος ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ , 3 ΕΤΗ) θα μπορούν να εργασθούν:

 

 • Σε Θεατρικούς Φορείς με συνεχή ετήσια λειτουργία, Θεατρικές Ομάδες με συχνή καλλιτεχνική παρουσία και σε ανεξάρτητες θεατρικές παραγωγές

 • Σε Κινηματογραφικές Ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

 • Ως Βοηθοί Σκηνοθέτες

 • Ως Σκηνοθέτες Θεάτρου

 • Σε Τηλεοπτικές Σειρές

 • Σε Τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές διαφημίσεις

 • Σε Τηλεοπτικές και Ραδιοφωνικές Εκπομπές

 • Σε Παραστάσεις Stand Up Comedy/Bar Theatre

 • Ως Εκπαιδευτές σε Παιδικά Θεατρικά Εργαστήρια και Θεατρικές Ερασιτεχνικές Ομάδες

 • Ως Θεατρικοί Παραγωγοί

 • Ως Συγγραφείς Θεατρικών Έργων και Τηλεοπτικών/Κινηματογραφικών Σεναρίων

 • Ως Ηθοποιοί Voice Over σε μεταγλωττισμένες σειρές

Δίδακτρα ανά έτος

Το ποσό των ετήσιων διδάκτρων καταβάλλεται σε εννέα μηνιαίες δόσεις στη διάρκεια του Ακαδημαϊκού Έτους. Η κάθε δόση εισπράττεται την πρώτη εβδομάδα κάθε μηνός.

Ετήσια Δίδακτρα Τριετούς Προγράμματος Σπουδών: 

3.600 € (σε 9 μηνιαίες δόσεις των 400 Ευρώ)

 

Τέλη Εγγραφής

€60 για το Α' Έτος μόνο 

350820169_217853567779192_6769954406250805044_n.jpg
bottom of page